Harmony Heights är en barbershopkör som består av cirka 40 kvinnor. Vi showar, glittrar, och underhåller under ledning av dirigent Mari Pettersson.
 

Barbershop är en musikstil som kännetecknas av fyrstämmig a capella-sång, men repertoaren rymmer även populärmusik, folkmusik och allt däremellan. Vårt mål är att ge publiken allt vi kan både vad gäller attityd, känsla och show när vi uppträder.
 

Kontakta oss? 
Klicka här 


Relaterade länkar

Svenska organisationer inom Barbershop
Nordic Light Region
SNOBS Internationella

Internationella organisationer inom Barbershop
Sweet Adelines International
Irish Association of Barbershop Singers

Körförbund i Sverige
Sveriges körförbund

Harmony Heights stöds av
Sensus