Vad är Barbershop?

Barbershop är en musikgenre som uppkom på 1880-talet i USA. Genren har fått sitt namn efter sångare som underhöll kunder hos frisören.
 

Barbershop innebär fyrstämmig sång a capella, i stämmorna tenor, lead, baritone och bas. Barbershopsångare arbetar inte bara med sångteknik, utan även med hållning, andningsteknik, vokalbildning och koreografi. Musikstilen karaktäriseras av sång med stor inlevelse, ett gemensamt uttryck, ett enhetligt sound, koreografi och klingande övertoner som hörs - utan att någon sjunger dem.

Stämfördelning
Tenor
– motsvarar 1:a sopran i en traditionell kör. Fungerar som överstämma.
Lead – motsvarar 2:a sopran eller 1:a alt. Sjunger för det mesta melodistämman.
Baritone – motsvarar 1:a alt. Denna stämma kryddar ackorden och är "klistret mellan stämmorna".
Bas – motsvarar 2: a alt.


Mer information
Om du vill veta mer om barbershop kan du besöka
Nordic Light Regions hemsida